Випуск та обслуговування корпоративних облігацій

Надання послуг діючим та потенційним клієнтам ПАТ «Кредитпромбанк» з організації випуску, розміщення та обслуговування обігу облігацій підприємств, включає:

 1. Послуги фінансового консультанта;
 2. Організацію реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій;
 3. Андерайтинг - розміщення облігацій на організованому ринку цінних паперів;
 4. Підтримку ліквідності облігацій (послуги маркет-мейкера);
 5. Послуги платіжного агента.


Переваги для Вас:

 1. Залучення значних сум фінансування на тривалий термін;
 2. Гнучке управління податковими і борговими зобов'язаннями;
 3. Значне здешевлення позикових коштів у порівнянні з кредитами при великих розмірах випуску облігацій;
 4. Диверсифікація інвесторів - наявність великого кола потенційних покупців

Тарифи:

Розмір комісійної винагороди є індивідуальним та встановлюється рішенням Фінансового комітету банку в залежності від комплексу послуг, які надає банк клієнту. Комісія може бути сплачена одноразово або поетапно по мірі виконання банком певних дій згідно з укладеними договорами.

Необхідні документи:

 1. Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг;
 2. Договір андерайтингу;
 3. Договір-доручення на виконання функцій платіжного агента

Додаткова інформація:

Випуск облігацій використовується суб'єктами господарювання як додаткове джерело фінансування. Андерайтинг (розміщення облігацій первинним власникам) є професійним видом діяльності, що ліцензується на фондовому ринку. Комплексні послуги з організації та реєстрації випуску, розміщення облігацій на первинному ринку, надання послуг платіжного агента надають банки і торговці цінними паперами, які мають відповідні дозволи ДКЦПФР та НБУ.