Головна / Приватним клієнтам / Аналітика / Правовий помічник / Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Роз’яснення та порядок виплат

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Роз’яснення та порядок виплат

Версія для друку
 
 
 
 

Кредитпромбанк є учасником «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» з 1999 року. 

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Фонд) – це державна спеціалізована установа, на яку покладені функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Основною метою Фонду є забезпечення захисту інтересів фізичних осіб –вкладників банків.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з рішенням Адміністративної ради Фонду №27 від 21.08.2012, прийнятим на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» №4452-VI від 23.02.2012, збільшилася сума відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб до 200 тис. грн.

Гарантії за вкладом:

Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами в розмірі вкладів, з урахуванням відсотків, на день призначення ліквідатора, але не більше визначеної чинним законодавством України гарантованої суми.

У разі розміщення вкладником в одному учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів, Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, з урахуванням відсотків, у розмірі загальної суми вкладів станом на день призначення ліквідатора, але не більше визначеної чинним законодавством України гарантованої суми.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день призначення ліквідатора банку, філії іноземного банку.

Розрахунки з вкладниками:

Фонд здійснює виплати гарантованих сум відшкодувань за вкладами протягом трьох місяців з дня призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду за даними списку, отриманого від ліквідатора.

Фонд повідомляє вкладників через офіційні засоби масової інформації про порядок виплат гарантованої суми відшкодування: початок та періоди виплат, назву банку-агента Фонду, через який здійснюються виплати.

У цей період вкладники звертаються безпосередньо до банку-агента.

Для отримання гарантованої суми відшкодування у банку-агентi, вкладникам потрібно пред'явити:

  • паспорт або документ, що його замінює;
  • довідку органу державної податкової служби про присвоєння iдентифiкацiйного номера фізичної особи – платника податку (резидента).

Відшкодування за вкладами можуть виплачуватися іншим особам згідно з законодавством України на пiдставi документів про право на спадщину, довiреностi тощо.

Відшкодування за вкладами здiйснюється в готiвковiй або безготiвковiй формі безкоштовно для вкладника.

Вкладникам, які з будь-яких причин не звернулись до банку-агента Фонду протягом зазначених трьох мiсяцiв, необхідно спочатку звернутися до Фонду та надати:

  • заяву довільної форми про виплату гарантованої суми відшкодування із зазначенням фактичного місця проживання, особистим підписом та датою;
  • копію довідки органу державної податкової служби про присвоєння iдентифiкацiйного номера фізичної особи – платника податку (резидента);
  • копію паспорта або документа, що замінює його (сторiнки, що мiстять прiзвище, iм'я, по батьковi, iнформацiю про номер документа, ким виданий, дату видачi, мiсце проживання). Вкладники-нерезиденти повиннi вказати у заяві адресу, за якою вони проживають в Українi.

Якщо відшкодування виплачується іншим особам за довiренiстю, свідоцтвом на право про спадщину тощо, то довiрена особа (спадкоємець), окрім вищезазначених документів, подає до Фонду нотаріально завiрену копiю довiреностi на отримання коштів або свiдоцтва про право на спадщину (рiшення суду). У своїй заяві довірена особа (спадкоємець) вказує реквiзити власника рахунку (прiзвище, iм'я, по батьковi та адресу за мiсцем проживання).

Якщо вiдшкодування виплачується батькам або опiкунам, окрiм зазначених документiв одного з батькiв або опiкунiв, надсилається копiя свiдоцтва про народження дитини. У разi опіки, додатково надсилається також оформлений згiдно з чинним законодавством документ, про те, що дана особа на момент здiйснення виплат є опiкуном.

Фонд за результатами розгляду письмових звернень вiд вкладникiв здiйснюватиме виплати iндивiдуальними переказами. Фонд направить на вказану в заявi адресу повiдомлення з iнформацiєю про дату перерахування коштiв та назву банка-агента, в якому можна отримати кошти.

Строк позовної давності за зверненнями вкладників до Фонду щодо отримання гарантованої суми вiдшкодування становить три роки.

Реквізити Фонду:

Україна, 01032, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 33-Б;
тел. 0-800-308-108 (дзвінки у межах України – безкоштовні зі стаціонарних телефонів);
e-mail: fgvfo@fg.gov.ua;
www.fg.gov.ua.