Кредит під заставу депозиту

Версія для друку
 
 
 
 
Оформлення кредиту під заставу банківського вкладу надає клієнтові можливість витрачати кошти, розміщені на депозитному рахунку, не припиняючи дії депозитного договору, та здійснювати погашення процентів за кредитом за рахунок прибутку від депозиту.

 

Переваги продукту:

Тарифи та умови:

Сума кредиту Сума кредиту не має перевищувати 90% вартості забезпечення на дату підписання кредитної угоди.
Строк кредитування Максимальний строк кредиту 12 місяців.
Строк банківського вкладу повинен перевищувати строк кредиту не менше, ніж на 1 день, або у разі використання декількох банківських вкладів, які виступають забезпеченням по кредиту, – строк кредиту визначається за строком того банківського вкладу, який закінчується у найближчий час.
Валюта кредиту Гривня (UAH). Валюта кредиту має відповідати валюті застави.
Максимальний розмір кредиту не встановлюється
Дострокове погашення Дострокове погашення кредиту здійснюється без застосування штрафних санкцій.
Комісії – плата за відкриття поточного рахунку в національній валюті– відповідно до тарифів банку;
– комісія за переказ коштів з поточного рахунку клієнта– 0,75 % від суми операції.

Додаткові умови:

Вимоги до застави Строк банківського вкладу повинен перевищувати строк кредиту не менше, ніж на 1 день, або у разі використання декількох банківських вкладів, які виступають забезпеченням за кредитом – строк кредиту визначається за строком того банківського вкладу, який закінчується у найближчий час.

Документи для отримання кредиту:

Документи щодо позичальника – фізичної особи:

 1. Паспорт позичальника – громадянина України, для громадян інших країн – документ, який прирівнюється до паспорта, посвідка на проживання особи без громадянства;
 2. Паспорт дружини/чоловіка позичальника – громадянина України, для громадян інших країн – документ, який прирівнюється до паспорта, посвідка на проживання особи без громадянства – для позичальників, що перебувають у шлюбі;
 3. Довідка ДПІ про присвоєння позичальнику ідентифікаційного коду;
 4. Довідка ДПІ про присвоєння дружині/чоловіку позичальника ідентифікаційного коду – для позичальників, що перебувають у шлюбі;
 5. Свідоцтво про реєстрацію та/або розірвання шлюбу – для позичальників, що перебувають у шлюбі або розлучені;
 6. Заяву про не перебування в незареєстрованому шлюбі – для позичальників, що не перебувають у шлюбі або розлучені;
 7. Заява дружини/чоловіка позичальника про надання згоди на отримання дружиною/чоловіком кредиту – для позичальників, що перебувають у шлюбі;
 8. Виписка з Державного реєстру обтяження рухомого майна.

Документи щодо поручителя – фізичної особи:

 1. Паспорт поручителя;
 2. Паспорт дружини/чоловіка поручителя – для поручителів, що перебувають у шлюбі;
 3. Довідка ДПІ про присвоєння поручителю ідентифікаційного коду;
 4. Довідка ДПІ про присвоєння дружині/чоловіку поручителя ідентифікаційного коду – для поручителів, що перебувають у шлюбі;
 5. Свідоцтво про реєстрацію та/або розірвання шлюбу – для поручителів, що перебувають у шлюбі або розлучені;
 6. Заяву про не перебування в незареєстрованому шлюбі – для поручителів, що не перебувають у шлюбі або розлучені;
 7. Заява дружини/чоловіка поручителя про надання згоди на поруку дружини/чоловіка за кредитом – для поручителів, що перебувають у шлюбі;
 8. Виписка з Державного реєстру обтяження рухомого майна.

Документи щодо фінансового стану позичальника, якщо позичальник є заставодавцем:

 1. Копія договору банківського (депозитного) вкладу, який буде передано в забезпечення за кредитом.

Документи щодо фінансового стану позичальника, якщо позичальник та майновий поручитель є різними особами:

Якщо Позичальник отримує доходи як найманий працівник:

 1. Довідка з місця роботи позичальника (далі– Позичальник) із зазначенням займаної посади, заробітної плати із розбивкою за останні 6 (шість) місяців, що передують зверненню Позичальника (оригінал має бути підписаний керівником установи, в якій працює Позичальник з вихідним номером, датою видачі та завірений печаткою цієї установи);
 2. Копія трудової книжки та/ або трудового договору, завіреного відповідальною особою та печаткою цієї установи;

Якщо Позичальник отримує доходи як власник підприємства:

 1. Виписка з реєстру акціонерів (якщо статус підприємства– акціонерне), копія статуту (завірена підписом працівника банку (далі– Банк), штампом «Копія вірна» та підписом Позичальника) (якщо статус підприємства– товариство з обмеженою відповідальністю або приватне підприємство);
 2. Документи, що підтверджують виплати дивідендів (виписка банківського рахунку, виписка реєстратора) (копія, завірена підписом працівника Банку, штампом «Копія вірна» та підписом Позичальника);
 3. Довідка форма 8- ДР (яка подається до державної податкової інспекції);
 4. Копія фінансового звіту або балансу, за останній звітний період.

Якщо Позичальник отримує доходи як суб’єкт підприємницької діяльності:

 1. Декларації про доходи за останні 6 (шість) місяців, що передують зверненню Позичальника (копія, завірена підписом працівника Банку, штампом «Копія вірна» та підписом Позичальника);
 2. Свідоцтво про сплату єдиного податку (копія, завірена підписом працівника Банку, штампом «Копія вірна» та підписом Позичальника)– для Позичальників, які отримують доходи як суб’єкти підприємницької діяльності і є платниками єдиного податку;
 3. Свідоцтво платника податку на додану вартість (копія, завірена підписом працівника Банку, штампом «Копія вірна» та підписом Позичальника)– для Позичальників, які отримують доходи як суб’єкти підприємницької діяльності і є платниками податку на додану вартість;
 4. Звіт суб’єкта малого підприємства– фізичної особи платника єдиного податку (за три останні квартальні дати)– для Позичальників, які отримують доходи як суб’єкти підприємницької діяльності.

Загальні документи для Позичальників, незважаючи на види доходів:

 1. Документи, що підтверджують право власності Позичальника на рухоме/ нерухоме майно, депозитні вклади в Банках (копія, завірена підписом працівника Банку, штампом «Копія вірна» та підписом Позичальника);
 2. Договори оренди приміщень, що належать Позичальнику на праві власності (копія, завірена підписом працівника Банку, штампом «Копія вірна» та підписом Позичальника);
 3. Виписка з реєстру акціонерів (якщо статус підприємства– акціонерне), копія статуту (завірена підписом працівника Банку, штампом «Копія вірна» та підписом Позичальника) (якщо статус підприємства– товариство з обмеженою відповідальністю або приватне підприємство);
 4. Документи, що підтверджують виплати дивідендів (виписка з банківського рахунку, виписка реєстратора), тощо (копія, завірена підписом працівника Банку, штампом «Копія вірна» та підписом Позичальника);
 5. Договори, квитанції про внесення коштів, що підтверджують наявність депозитного (вкладного) рахунку у Банку (копія, завірена підписом працівника Банку, штампом «Копія вірна» та підписом Позичальника), виписки про рух коштів за рахунками;
 6. Документи за іншими кредитами/ гарантіями (кредитні, іпотечні договори/ договори застави, поруки– копії: довідки про стан заборгованості, обслуговування за кредитом, згоди від банку на отримання кредитів/ порук в інших фінансових установах, згода на відчуження/ повторну іпотеку– оригінали,тощо)

Запитання - відповіді:

Чи можу я здійснювати поповнення банківського вкладу, якщо такий вклад знаходиться у забезпеченні за кредитом?
Обмежання щодо здійснення поповнення банківського вкладу встановлюються виключно умовами конкретного вкладу.

Чи можу я достроково розірвати договір банківського вкладу, якщо такий банківський вклад передано у забезпечення за кредитом.
При достроковому розірванні такого банківського вкладу позичальником, кошти за цим банківським вкладом першочергово будуть спрямовані на погашення заборгованості за кредитом, а різниця між заборгованістю за кредитом та сумою банківського вкладу буде надана клієнту.

Чи може вплинути на умови банківського вклладу (який виступає забезпеченням за кредитом), дострокове повернення кредиту?
Дострокове погашення кредиту не впливає на умови подальшої дії банківського вкладу, який виступав забезпеченням за таким кредитом.