Не впевнені у виборі?

Платіжні картки Visa Instant Issue

Версія для друку
 
 
 
 
Visa Instant IssureПлатіжні картки Visa Instant Issue призначені для здійснення операцій з оплати товарів і послуг, отримання клієнтами грошей у готівковій формі у касах банків та через банкомати з використанням платіжних карток. Картка Visa Instant Issue не використовується для бронювання автомобілів і готелів.
Головною відмінністю цього карткового продукту є можливість його миттєвого продажу клієнту. Клієнт отримує картку одразу після підписання договору про відкриття карткового рахунку та його обслуговування.

 

Отримайте додатковий дохід — укладіть строковий вклад "Клубний капітал" або "Барви мудрості" для власників платіжних карток!

Переваги продукту:

  1. Швидкість та простота оформлення — мінімум часу і документів (на оформлення витрачається не більше 15 хвилин);
  2. Можливість розраховуватись через POS-термінали, в мережі Інтернет і знімати готівку через банкомати;
  3. Зручна для використання у подорожі, відрядженні та ін.

Для отримання картки Вам необхідно виконати лише 5 кроків:

  1. Заповнити анкету або зателефонувати до інформаційного центру;
  2. У зручний для Вас день звернутися до точки продажу та надати необхідний пакет документів;
  3. Укласти договір;
  4. Отримати картку та ПІН-код до неї;
  5. Активувати картку в будь-якому банкоматі.

Тарифи на обслуговування:

Основні послуги 5    
Вид операції Вартість операції Строк  оплати
Відкриття карткового рахунку (КР) Не тарифікується  
Щомісячна плата за супроводження залишку за рахунком клієнта в  національній та іноземній валютах 100,00 грн. сума комісії списується в національній валюті (за курсом НБУ) з поточного рахунку в останній робочий робочий день кожного календарного місяця, але не більше розміру наявного залишку коштів за поточним рахунком клієнта.
Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням основної картки Visa Electron (миттєвого оформлення) 2 15,00 грн. сплачується (до здійснення операції) в гривні у касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків за КР на дату подання заяви Держателем ПК
Строк дії платіжної картки 2 роки  
Розмір незнижувального залишку за основним картковим рахунком не встановлюється  
Проценти за користування овердрафтом (% річних)** 50% за КР у грн.,  30% за КР в доларах США,  30% за КР в ЄВРО списується з КР у відповідній валюті при зарахуванні коштів на КР
Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР (% річних) 0,0% за КР у грн. при залишку на КР не менше 500,00 грн., 0,0% за КР в доларах США при залишку на КР не менше 100 доларів США, 0,0% за КР в ЄВРО при залишку на КР не менше 100 ЄВРО, інакше не нараховується  зараховуються на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця
Зняття готівки: 3
- у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» та у мережі банкоматів "АТМОСФЕРА" 1% від суми операції за КР у грн.;
1% від суми операції за КР у доларах США;
1% від суми операції за КР у ЄВРО
сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР за курсом банку на день списання
- у мережі українських банків та їх банкоматів 1,55% від суми операції за КР у грн.+ 7,00 грн.; 
1,55% від суми операції за КР у доларах США + 1,00 долари США;
1,55% від суми операції за КР у ЄВРО + 1,00 ЄВРО
- у мережі закордонних банків та їх банкоматів 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.;
1,4% від суми операції за КР у доларах США мінімум 4,00 долара США;
1,4% від суми операції за КР у ЄВРО мінімум 3,00 ЄВРО
Поповнення готівковими коштами КР в установі ПАТ "Кредитпромбанк" 3  
держателем ПК/власником КР з використанням ПК Не тарифікується
держателем ПК/власником КР без використання ПК Не тарифікується
третьою особою Не тарифікується

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 11.07.2013

Документи для оформлення картки:

  1. Паспорт громадянина України;
  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків згідно з ДРФО.