Зарплатні картки

Версія для друку
 
 
 
 
ПАТ «Кредитпромбанк» пропонує великий вибір карток міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard  в рамках зарплатних проектів: від карток початкового рівня, що поєднують всі базові переваги з найдемократичнішою ціною, до карток високого рівня, що визнані у всьому світі і підкреслюють VIP-статус їх держателя, а також дозволяють користуватися додатковими перевагами при обслуговуванні.

 

Виплата заробітної плати на картки банку здійснюється за наявності договору про співпрацю з організацією, де працює клієнт.

Отримайте додатковий дохід – укладіть строковий вклад "Клубний капітал" для держателів платіжних карток!

Додаткові можливості картки:

  1. Зберігати кошти й мати доступ до них 24 години на добу;
  2. Розраховуватися при оплаті товарів/послуг в торговельно-сервісних установах, де встановлені POS-термінали;
  3. Одержувати перекази, у тому числі із-за кордону;
  4. Знімати готівку в банкоматах /установах ПАТ «Кредитпромбанк», а також інших банках на території України і за її межами;
  5. Миттєво переказувати кошти на інші рахунки або картки за допомогою банкомата;
  6. Оплачувати будь-які платежі за допомогою банкомата або мережі Internet;
  7. Підключитися до послуг "Мобільний Кредитпромбанк" і "Internet Кредитпромбанк", які допоможуть контролювати рух грошових коштів на картковому рахунку за допомогою відправки SMS-повідомлень на мобільний телефон і мережі Internet.

Тарифи на обслуговування:

Зарплатні платіжні картки: 1,4

Основні послуги    
Вид операції Вартість операції Строк  оплати

Visa Electron, Maestro, Visa Classic Unembossed (з магнітною смугою)

 
Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 5   
- основної картки Не тарифікується Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 5,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 5,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  
Щомісячна плата за супроводження карткового рахунку (за місяць згідно з даними виписки за картковим рахунком) 8 1,00 грн. Сума нарахованої комісії списується з КР в день, що передує останньому робочому дню місяця, але не більше фактичного залишку за КР (за курсом банку).
Комісія нараховується за ПК вищого класу, що емітована до КР клієнта 
Не тарифікується при об’ємі торгових операцій від 300,00 грн. за місяць (за курсом банку)

Visa Classic, MasterCard Mass (з чіпом)

Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 5   
- основної картки 15,00 грн. Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 15,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 12,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  
Щомісячна плата за супроводження карткового рахунку (за місяць згідно з даними виписки за картковим рахунком) 8 2,00 грн. Сума нарахованої комісії списується з КР в день, що передує останньому робочому дню місяця, але не більше фактичного залишку за КР (за курсом банку).
Комісія нараховується за ПК вищого класу, що емітована до КР клієнта 
Не тарифікується при об’ємі торгових операцій від 500,00 грн. за місяць (за курсом банку)

Visa Gold, MasterCard Gold (з чіпом)

Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 5   
- основної картки   35,00 грн. Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 35,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 28,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  
Щомісячна плата за супроводження карткового рахунку (за місяць згідно з даними виписки за картковим рахунком) 8 3,00 грн. Сума нарахованої комісії списується з КР в день, що передує останньому робочому дню місяця, але не більше фактичного залишку за КР (за курсом банку).
Комісія нараховується за ПК вищого класу, що емітована до КР клієнта 
Не тарифікується при об’ємі торгових операцій від 1000,00 грн. за місяць (за курсом банку)

Visa Platinum (з чіпом)

Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 5  
- основної картки   350,00 грн.7 Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 350,00 грн.7 Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється)
280,00 грн.7
Строк дії платіжної картки 1 рік  
Щомісячна плата за супроводження карткового рахунку (за місяць згідно з даними виписки за картковим рахунком) 8 5,00 грн. Сума нарахованої комісії списується з КР в день, що передує останньому робочому дню місяця, але не більше фактичного залишку за КР (за курсом банку).
Комісія нараховується за ПК вищого класу, що емітована до КР клієнта 
Не тарифікується при об’ємі торгових операцій від 2000,00 грн. за місяць (за курсом банку)

Загальні тарифи для всіх видів карт

Відкриття карткового рахунку (КР) Не тарифікується  
Проценти за користування овердрафтом* (% річних) 50% за КР у грн. Сума нарахованих процентів списується з КР при зарахуванні коштів на КР
Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР (% річних) 0,0% за КР у грн. при залишку на КР не менше 500,00 грн. / 100 доларів США / 100 ЄВРО, інакше не нараховується  Сума нарахованих процентів зараховується на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця
Зняття готівки: 
- у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» та у мережі банкоматів "АТМоСфера" Не тарифікується Сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР за курсом банку на день списання  
- у мережі українських банків та їх банкоматів 1,55% від суми операції за КР у грн.+ 7,00 грн.
- у мережі закордонних банків та їх банкоматів 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 11.07.2013

Зарплатні платіжні картки для бюджетних організацій: 1,4

Основні послуги    
Вид операції Вартість операції Строк  оплати

Visa Electron, Maestro, Visa Classic Unembossed (з магнітною смугою)

 
Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 5   
- основної картки Не тарифікується Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 5,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 5,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  

Visa Classic, MasterCard Mass (з чіпом)

Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 5   
- основної картки 20,00 грн. Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 15,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 15,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  

Visa Gold, MasterCard Gold (з чіпом)

Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 5   
- основної картки   50,00 грн. Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 35,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 40,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  

Visa Platinum (з чіпом)

Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 5   
- основної картки   400,00 грн.7 Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 300,00 грн.7 Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється)
320,00 грн.7
Строк дії платіжної картки 1 рік  

Загальні тарифи для всіх видів карт

Відкриття карткового рахунку (КР) Не тарифікується  
Проценти за користування овердрафтом* (% річних) Облікова ставка НБУ на дату укладення договору Сума нарахованих процентів списується з КР при зарахуванні коштів на КР
Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР (% річних) 0,0 % за КР у грн.; 0,0% за КР в доларах США/ ЄВРО при залишку на КР не менше 100 доларів США/ 100 ЄВРО, інакше не нараховується Сума нарахованих процентів зараховується на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця
Зняття готівки: 
- у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» та у мережі банкоматів "АТМоСфера" Не тарифікується Сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР за курсом банку на день списання  
- у мережі українських банків та їх банкоматів 1,55% від суми операції за КР у грн.+ 16,00 грн.
- у мережі закордонних банків та їх банкоматів 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 11.07.2013

Документи для оформлення картки:

  1. Паспорт громадянина України;
  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків згідно з ДРФО.