Зарплатні картки MasterCard Debit

Версія для друку
 
 
 
 
Унікальна платіжна картка з вигідними умовами зняття готівки у будь-якому банкоматі України, для клієнтів, які отримують заробітну плату через Кредитпромбанк.

 

 

Отримайте чудову можливість зберігати гроші на картці, розраховуватися в магазинах, не обтяжувати гаманець готівкою – з MasterCard Debit ви завжди маєте швидкий та дешевий доступ до заробітної плати.

Може бути використана для бронювання готелів та оренди автомобілів. Платіжна картка з магнітною смугою.

Отримайте додатковий дохід – укладіть строковий вклад "Клубний капітал" для держателів платіжних карток!

Переваги продукту:

  1. За допомогою цієї картки Ви отримаєте можливість знімати готівку на вигідних умовах через банкомати на всій території України.
  2. Можливість знімати готівку та розраховуватися у торговельних точках у всьому світі.
  3. Можливість розраховуватися у мережі Інтернет.
  4. Можливість бронювати послуги без особистої присутності.

Тарифи на обслуговування:

Зарплатні платіжні картки: 1,4

Основні послуги    

MasterCard Debit (з магнітною смугою)

Вид операції Вартість операції Строк  оплати
Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 5   
- основної картки 5,00 грн. Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 5,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 5,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  
Щомісячна плата за супроводження карткового рахунку (за місяць згідно з даними виписки за картковим рахунком) 8 2,00 грн. Сума нарахованої комісії списується з КР в день, що передує останньому робочому дню місяця, але не більше фактичного залишку за КР (за курсом банку).
Комісія нараховується за ПК вищого класу, що емітована до КР клієнта 
1 грн. - при об’ємі торгових операцій від 300,00 грн. за місяць (за курсом банку)
Відкриття карткового рахунку (КР) Не тарифікується  
Проценти за користування овердрафтом* (% річних) 50% за КР у грн. Сума нарахованих процентів списується з КР при зарахуванні коштів на КР
Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР (% річних) 0,0% за КР у грн. при залишку на КР не менше 500,00 грн. / 100 доларів США / 100 ЄВРО, інакше не нараховується  Сума нарахованих процентів зараховується на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця
Щомісячна плата за супроводження залишку за рахунком клієнта в  національній та іноземній валютах 100,00 грн. сума комісії списується в національній валюті (за курсом НБУ) з поточного рахунку в останній робочий робочий день кожного календарного місяця, але не більше розміру наявного залишку коштів за поточним рахунком клієнта.
Зняття готівки: 
- у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» та у мережі банкоматів "АТМоСфера" Не тарифікується Сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР (за курсом банку на день списання)
- у мережі українських банків та їх банкоматів 3,00 грн.
- у мережі закордонних банків та їх банкоматів 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 11.07.2013

Зарплатні платіжні картки для бюджетних організацій: 1,4

Основні послуги    

MasterCard Debit (з магнітною смугою)

Вид операції Вартість операції Строк  оплати
Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 5   
- основної картки 10,00 грн. Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 10,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 10,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  
Відкриття карткового рахунку (КР) Не тарифікується  
Проценти за користування овердрафтом* (% річних) Облікова ставка НБУ на дату укладення договору Сума нарахованих процентів списується з КР у відповідній валюті при зарахуванні коштів на КР
Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР (% річних) 0,0 % за КР у грн.; 0,0% за КР в доларах США/ ЄВРО при залишку на КР не менше 100 доларів США/ 100 ЄВРО, інакше не нараховується Сума нарахованих процентів зараховується на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця
Зняття готівки: 
- у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» та у мережі банкоматів "АТМоСфера" Не тарифікується Сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР (за курсом банку на день списання)
- у мережі українських банків та їх банкоматів 3,00 грн.
- у мережі закордонних банків та їх банкоматів 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 01.02.2013

Документи для оформлення картки:

  1. Паспорт громадянина України;
  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків згідно з ДРФО.