Тарифний пакет «Старт»

Версія для друку
 
 
 
 
Тарифний пакет «Старт» – персоніфікована платіжна картка Maestro та Visa Electron. Ця платіжна картка дозволить зберігати власні кошти на картковому рахунку на більш вигідних умовах, ніж стандартні (до 7,5% річних у національній валюті), розраховуватися за покупки у торгово-сервісних установах, оплачувати товари за кордоном, отримувати готівку в банкоматах.


Шановні клієнти, зверніть, будь ласка, увагу, що з 08 квітня 2013 року припиняється випуск платіжних карток в рамках тарифного пакету  "Старт". Пропонуємо скористатися більш вигідним банківським продуктом "Ощадна картка №1 в Кредитпромбанку". 

Переваги тарифного пакета "Старт":

1. Підвищені відсотки на залишок за ощадним картковим рахунком "Клубний капітал";
2. Переваги за іншими банківськими послугами:

3. Можливість отримувати додатковий дохід, оформивши вклад "Клубний капітал".

Додаткові можливості тарифного пакета "Старт":

 1. Розміщувати власні засоби на картці за привабливішими умовами;
 2. Розраховуватися при оплаті товарів/послуг в торговельно-сервісних установах, де встановлені POS-термінали, на території України та за кордоном;
 3. Знімати готівку в банкоматах /установах ПАТ «Кредитпромбанк», а також інших банках на території України і за її межами;
 4. Миттєво переказувати кошти на інші рахунки або картки за допомогою банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк";
 5. Контролювати рух грошових коштів на картковому рахунку за допомогою послуг "Мобільний Кредитпромбанк" і "Internet Кредитпромбанк";
 6. Оплачувати будь-які платежі за допомогою банкоматів ПАТ "Кредитпромбанк" та мережі Internet.

Для оформлення тарифного пакета "Старт" Вам необхідно:

 1. Звернутися до будь-якого відділення Кредитпромбанку;
 2. Надати необхідний пакет документів;
 3. Заповнити заяву на відкриття карткового рахунку;
 4. Заповнити анкету-заяву держателя платіжної картки;
 5. Підписати з банком договір банківського рахунку, що відкривається для обліку операцій за платіжними картками;
 6. В зазначений банком термін отримати картку та ПІН-код до неї.

Тарифи:

Основні послуги    
Вид операції Вартість операції Строк  оплати
Щомісячна плата за супроводження залишку за рахунком клієнта в  національній та іноземній валютах 100 грн сума комісії списується в національній валюті (за курсом НБУ) з поточного рахунку в останній робочий робочий день кожного календарного місяця, але не більше розміру наявного залишку коштів за поточним рахунком клієнта
Відкриття карткового рахунку (КР) Не тарифікується  
Розрахунково-касове обслуговування КР (за 1 рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 6
основної картки:
  сплачується (до здійснення операції) в гривні в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР на дату подання заяви Держателем ПК
Maestro, Visa Electron 25,00 грн.
додаткової картки:  
Maestro, Visa Electron 20,00 грн.
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 20,00 грн.
- кожної картки, оформленої протягом 24 годин (тільки в межах Києва, Донецька)
Maestro, Visa Electron 100,00 грн.
Розмір незнижувального залишку за основним картковим рахунком: не встановлюється  
Проценти за користування овердрафтом (% річних)**  50% за КР у грн.,  30% за КР в доларах США,  30% за КР в ЄВРО списується з КР у відповідній валюті при зарахуванні коштів на КР
Переваги за іншими банківськими послугами    
- бонус до депозитного вкладу: 4  
 в національній валюті
(лише вклад "Клубний капітал")
 0,1% (при розміщенні вкладу строком 3 місяці)  
   0,3% (при розміщенні вкладу строком 6-9 місяців)  
   0,5% (при розміщенні вкладу строком 12 місяців і більше)  
 в іноземній валюті 0,2% (при розміщенні вкладу строком 6-9 місяців)  
  0,4% (при розміщенні вкладу строком 12 місяців і більше)  
- знижка за послугою оренда сейфів 10% від вартості послуги  
Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР за умови, що середній залишок за попередній розрахунковий цикл набуває наступних значень (% річних):  зараховуються на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця            
в гривнях:  
від 501,00 грн. до 25 000,99 грн. 0,00% за КР в грн.
від 25 001,00 грн. до 100 000,99 грн. 0,00% за КР в грн.
від 100 001,00 грн. 0,00% за КР в грн.
в доларах США:  
від 100,01 дол. США 0,00% за КР в доларах США
в євро:  
від 100,01 євро 0,00% за КР в євро
Зняття готівки: 8
- у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» 3,00 грн.  
- у мережі банкоматів "АТМОСФЕРА" 0,5% від суми операції за КР сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР за курсом банку на день списання
- у мережі українських банків та їх банкоматів 1,55% від суми операції за КР у грн.+ 7,00 грн.; 
1,55% від суми операції за КР у доларах США + 1,00 долари США;
1,55% від суми операції за КР у ЄВРО + 1,00 ЄВРО
- у мережі закордонних банків та їх банкоматів 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.;
1,4% від суми операції за КР у доларах США мінімум 4,00 доларів США;
1,4% від суми операції за КР у ЄВРО мінімум 3,00 ЄВРО

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 11.07.2013

Програма лояльності:

Оформивши тарифний пакет послуг «Старт», клієнт має можливість отримати бонус до діючої ставки депозитного вкладу "Класичний", "Преміальний", "Цільовий" в іноземній валюті, бонус до базової ставки депозитного вкладу «Клубний капітал» у національній валюті (в залежності від строку депозитного вкладу) та знижку при оформленні оренди банківського сейфу. Щоб отримати бонус/знижку, потрібно при оформленні депозитного вкладу/ оренди сейфа надати платіжну картку з тарифним пакетом «Старт» працівникові відділення.

Розмір бонуса при оформленні строкових вкладів "Класичний", "Преміальний", "Цільовий" в іноземній валюті:

Строк вкладу Іноземна валюта
6-9 міс. 0,20%
12-18 міс. 0,40%

Розмір бонуса при оформленні строкових вкладів "Клубний капітал" у національній валюті:

Строк вкладу Національна валюта
3 міс. 0,10%
6-9 міс. 0,30%
12-18 міс. 0,50%

Документи, необхідні для оформлення тарифного пакету:

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків.