Тарифний пакет «Успіх»

Версія для друку
 
 
 
 
Тарифний пакет "Успіх" — персоніфіковані платіжні картки Visa Classic і MasterCard Standard (з чіпом). Ці платіжні картки дозволяють зберігати власні кошти на картковому рахунку на більш вигідних умовах, ніж стандартні (до 9% річних у національній валюті і до 4% річних в іноземній валюті), розраховуватися за покупки у торгово-сервісних організаціях, оплачувати товари за кордоном, отримувати готівку в банкоматах.


Шановні клієнти, зверніть, будь ласка, увагу, що з 08 квітня 2013 року припиняється випуск платіжних карток в рамках тарифного пакету  "Успіх". Пропонуємо скористатися більш вигідним банківським продуктом "Ощадна картка №1 в Кредитпромбанку".

Переваги тарифного пакета:

1. Вигідне нарахування відсотків на залишок за картковим рахунком (із збільшенням залишку на картковому рахунку збільшуються відсотки, які нараховуються на цей залишок та щомісячно капіталізуються);
2. Переваги за іншими банківськими послугами:

3. Можливість отримувати додатковий дохід, оформивши вклад "Клубний капітал".

Додаткові можливості тарифного пакета "Успіх":

 1. Розміщувати власні засоби на картці на привабливіших умовах на відміну від стандартних;
 2. Розраховуватися при оплаті товарів/послуг в торговельно-сервісних установах, де встановлені POS-термінали;
 3. Знімати готівку в банкоматах і/або установах ПАТ «Кредитпромбанк», а також інших банках на території України і за її межами;
 4. Миттєво переказувати кошти на інші рахунки або картки за допомогою банкомату;
 5. Підключитися до послуг "Мобільний Кредитпромбанк" і "Internet Кредитпромбанк", які допоможуть контролювати рух грошових коштів на картковому рахунку за допомогою відповідно відправки SMS-повідомлень на мобільний телефон і за допомогою мережі Internet;
 6. Оплачувати будь-які платежі за допомогою банкомату або мережі Internet;
 7. Оплачувати товари/послуги за кордоном.

Для оформлення тарифного пакета "Успіх" Вам необхідно:

 1. Звернутися до будь-якого відділення Кредитпромбанку;
 2. Надати необхідний пакет документів;
 3. Заповнити заяву на відкриття картрахунку;
 4. Заповнити анкету-заяву держателя платіжної картки;
 5. Підписати з банком договір банківського рахунку, що відкривається для обліку операцій за платіжними картками;
 6. В зазначений банком термін отримати картку та ПІН-код до неї.

Тарифи:

Основні послуги    
Вид операції Вартість операції Строк  оплати
Щомісячна плата за супроводження залишку за рахунком клієнта в  національній та іноземній валютах 100 грн сума комісії списується в національній валюті (за курсом НБУ) з поточного рахунку в останній робочий робочий день кожного календарного місяця, але не більше розміру наявного залишку коштів за поточним рахунком клієнта
Відкриття карткового рахунку (КР) Не тарифікується  
Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 6
основної картки:   сплачується (до здійснення операції) в гривні у касу або утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР на дату подання заяви Держателем ПК
MasterCard Mass, Visa Classic 100,00 грн.
додаткової картки:
MasterCard Mass, Visa Classic 80,00 грн.
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється)
MasterCard Mass, Visa Classic 70,00 грн.
Розмір незнижувального залишку за основним картковим рахунком -  
Проценти за користування овердрафтом (% річних)**  50% за КР у грн.,  30% за КР в доларах США,  30% за КР в ЄВРО списується з КР у відповідній валюті при зарахуванні коштів на КР
Переваги за іншими банківськими послугами  
- бонус до депозитного вкладу: 4  
 в національній валюті  0,2% (при розміщенні вкладу строком 3 місяці)  
   0,4% (при розміщенні вкладу строком 6-9 місяців)  
   0,7% (при розміщенні вкладу строком 12 місяців і більше)  
 в іноземній валюті 0,1% (при розміщенні вкладу строком 3 місяці)  
  0,3% (при розміщенні вкладу строком 6-9 місяців)  
  0,6% (при розміщенні вкладу строком 12 місяців і більше)  
 - знажка за послугою оренда сейфів  10% від вартості послуги  
Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР за умови, що середній залишок за попередній розрахунковий цикл набуває наступних значень (% річних):  зараховуються на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця            
в гривнях:  
від 501,00 грн. до 25 000,99 грн. 0,0% за КР в грн.
від 25 001,00 грн. до 100 000,99 грн. 0,0% за КР в грн.
від 100 001,00 грн. 0,0% за КР в грн.
в доларах США:  
від 100,01 дол. США до 10 000,99 дол. США 0,0% за КР в дол. США
від 10 001,00 дол. США до 20 000,99 дол. США 0,0% за КР в дол. США
від 20 001,00 дол. США 0,0% за КР в дол. США
в євро:  
від 100,01 євро до 10 000,99 євро 0,0% за КР в євро
від 10 001,00 євро до 20 000,99 євро 0,0% за КР в євро
від 20 001,00 євро 0,0% за КР в євро
Зняття готівки: 8
- у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» 3,00 грн.  
- у мережі банкоматів "АТМОСФЕРА" 0,5% від суми операції за КР сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР за курсом банку на день списання
- у мережі українських банків та їх банкоматів 1,55% від суми операції за КР у грн.+ 7,00 грн.; 
1,55% від суми операції за КР у доларах США + 1,00 долари США;
1,55% від суми операції за КР у ЄВРО + 1,00 ЄВРО
- у мережі закордонних банків та їх банкоматів 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.;
1,4% від суми операції за КР у доларах США мінімум 4,00 долара США;
1,4% від суми операції за КР у ЄВРО мінімум 3,00 ЄВРО

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 11.07.2013

Програма лояльності:

Оформивши тарифний пакет послуг "Успіх", клієнт має можливість отримати бонус до діючої ставки депозитного вкладу "Класичний", "Преміальний", "Цільовий" (в залежності від валюти і строку депозитного вкладу), знижку при оформленні оренди банківського сейфу. Щоб отримати бонус/знижку, потрібно при оформленні депозитного вкладу/ оренди сейфу надати платіжну карту з тарифним пакетом "Успіх" працівникові відділення.

Розмір бонуса при оформленні строкових вкладів "Класичний", "Преміальний", "Цільовий" у національній та іноземній валюті:

Строк вкладу Національна валютаІноземна валюта
3 міс. 0,20% 0,10%
6-9 міс. 0,40% 0,30%
12-18 міс. 0,70% 0,60%

Документи, необхідні для оформлення тарифного пакета:

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків.

Відповіді на питання:

 Я чув, що якщо оформити в Кредитпромбанку картку «Успіх», то надається бонус до діючої ставки депозитного вкладу. А якщо в мене вже є оформлений депозит, бонус до нього надається?
В такому випадку бонус до діючої ставки депозитного вкладу не надається, оскільки для отримання такого бонусу потрібно спочатку придбати картку, а тільки потім оформити депозит. У даному випадку, можливе надання Вам пільгової вартості при оформленні картки з тарифним планом «Успіх», оскільки Ви користуєтесь однією із послуг Кредитпромбанку.

 Я вже маю платіжну картку Вашого банку, але я б хотів, щоб кошти які я кладу на дану картку накопичувались, шляхом нарахування високих відсотків, тарифами моєї картки не передбачено такої можливості. Класти на депозит я не бажаю, оскільки хочу щоб мої кошти завжди були біля мене. Щоб Ви мені порекомендували?
В такому випадку Вам підійде платіжна картка з тарифним планом «Успіх» - її назва каже сама за себе, оскільки серед усіх її особливостей є те, що Вам потрібно - вигідне нарахування відсотків на залишок за картковим рахунком (із збільшенням залишку на КР збільшуються відсотки, які нараховуються на цей залишок).