Головна / Приватним клієнтам / Тарифні пакети та програми / Тарифний пакет «Попутний вітер»

Тарифний пакет «Попутний вітер» – «Для тих, хто в морі»

Версія для друку
 
 
 
 
Тарифний пакет «Попутний вітер» – розроблений виключно для працівників морських спеціальностей з метою отримання заробітної плати та інших виплат. До пакета включено чіпові платіжні картки Visa Classic і MasterCard Standard або Visa Gold і MasterCard Gold в кількості до 3-х карток на моряка/членів його сім'ї, що дозволяє здійснювати підтримку близьких, навіть під час перебування у рейсі. За кожною карткою встановлюються індивідуальні обмеження на розрахунки та зняття готівки, є можливість підключення до послуги «Мобільний Кредитпромбанк» кожної картки окремо.

 

Переваги тарифного пакета "Попутний вітер":

 1. Збільшений термін дії платіжних карток до 3-х років;
 2. Дві безкоштовні додаткові картки, в т.ч. на членів сім'ї;
 3. Вигідна комісія за безготівкове поповнення рахунку, в т.ч. роботодавцем;
 4. Вигідна комісія за конвертацію валюти, що значно зменшить витрати на розрахунки за кордоном;
 5. Знижки при розрахунках у готелях, ресторанах для держателів карток Gold (надання знижок передбачає платіжна система).

Додаткові можливості тарифного пакета "Попутний вітер":

 • Можливість розраховуватися при оплаті за товари/послуги в торговельно-сервісних установах України та за кордоном, а також у мережі Internet; 
 • Можливість зняття готівки в банкоматах і/або установах ПАТ «Кредитпромбанк», а також інших банках на території України і за її межами; 
 • Здійснювати матеріальну підтримку своїх близьких під час перебування у рейсі, замовивши додаткову картку на довірену особу;
 • Контролювати витрати за додатковими карткам, встановивши індивідуальні обмеження;
 • Підключення до послуг "Мобільний Кредитпромбанк" і "Internet Кредитпромбанк", які допоможуть контролювати рух грошових коштів за картковим рахунком за допомогою відправлення SMS-повідомлень на мобільний телефон та відповідно – мережі Internet.

Для оформлення тарифного пакета "Попутний вітер" Вам необхідно:

 1. Звернутися до будь-якого відділення Кредитпромбанку;
 2. Надати необхідний пакет документів;
 3. Заповнити заяву на відкриття карткового рахунку;
 4. Заповнити анкету-заяву держателя платіжної картки;
 5. Підписати з банком договір банківського рахунку, що відкривається для обліку операцій за платіжними картками;
 6. У зазначений банком термін отримати картку та ПІН-код до неї.

Тарифи:

Основні послуги    
Вид операції Вартість операції Строк  оплати
Щомісячна плата за супроводження залишку за рахунком клієнта в  національній та іноземній валютах 100 грн сума комісії списується в національній валюті (за курсом НБУ) з поточного рахунку в останній робочий робочий день кожного календарного місяця, але не більше розміру наявного залишку коштів за поточним рахунком клієнта
Відкриття карткового рахунку (КР) Не тарифікується  
Розрахунково-касове обслуговування КР (за 1 рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2
основної картки:
  сплачується (до здійснення операції) в гривні в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР на дату подання заяви Держателем ПК
MasterCard Mass, Visa Classic 25,00 грн.
MasterCard Gold, Visa Gold 50,00 грн.
додаткової картки:  
MasterCard Mass, Visa Classic 20,00 грн.
MasterCard Gold, Visa Gold 40,00 грн.
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється)
MasterCard Gold, Visa Gold 100,00 грн.
Розмір незнижувального залишку за основним картковим рахунком: не встановлюється  
Проценти за користування овердрафтом (% річних)* 50% за КР у грн.,  30% за КР в доларах США,  30% за КР в ЄВРО списується з КР у відповідній валюті при зарахуванні коштів на КР
Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР 0,0% за КР у грн.
0,0% за КР в доларах США
0,0% за КР в ЄВРО
зараховуються на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця            
Зняття готівки: 4
- у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» 3,00 грн.  
- у мережі банкоматів "АТМОСФЕРА" 0,5% від суми операції за КР сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР за курсом банку на день списання
- у мережі українських банків та їх банкоматів 1,55% від суми операції за КР у грн.+ 7,00 грн.; 
1,55% від суми операції за КР у доларах США + 1,00 долари США;
1,55% від суми операції за КР у ЄВРО + 1,00 ЄВРО
- у мережі закордонних банків та їх банкоматів 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.;
1,4% від суми операції за КР у доларах США мінімум 4,00 доларів США;
1,4% від суми операції за КР у ЄВРО мінімум 3,00 ЄВРО

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 11.07.2013

Документи, необхідні для оформлення тарифного пакету:

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків.
 3. Паспорт моряка або його копія.