Головна / Приватним клієнтам / Тарифні пакети та програми / Тарифний пакет «Персональний зарплатний проект»

Тарифний пакет «Персональний зарплатний проект»

Версія для друку
 
 
 
 
Тарифний пакет «Персональний зарплатний проект» розроблено виключно для клієнтів, які отримували заробітну плату на картки ПАТ «Кредитпромбанк», та незважаючи на те, що організація де вони працюють, вирішила змінити банк для обслуговування зарплатного проекту, мають бажання продовжувати співпрацю з ПАТ «Кредитпромбанк» та отримувати заробітну плату на картку Банку.

 

Переваги тарифного пакета «Персональний зарплатний проект»:

 1. Можливість продовжувати користуватися зарплатною платіжною карткою та, у разі наявності, лімітом кредитування без зміни тарифів.
 2. Безкоштовне зарахування заробітної плати.
 3. Можливість безкоштовно знімати готівку в банкоматах /установах ПАТ «Кредитпромбанк», а також в банках об’єднаної банкоматної мережі «Атмосфера».
 4. Безкоштовне користування послугою «Мобільний Кредитпромбанк» до 31.07.2013.

Додаткові можливості тарифного пакета «Персональний зарплатний проект»:

 1. Зберігати кошти й мати доступ до них 24 години на добу.
 2. Розраховуватися при оплаті товарів/послуг в торговельно-сервісних установах, де встановлені POS-термінали.
 3. Одержувати перекази, у тому числі із-за кордону.
 4. Знімати готівку як на території України, так і за її межами.
 5. Миттєво переказувати кошти на інші рахунки або картки за допомогою банкомата.
 6. Оплачувати будь-які платежі за допомогою банкомата або мережі Internet.
 7. Підключитися до послуг "Мобільний Кредитпромбанк" і "Internet Кредитпромбанк", які допоможуть контролювати рух грошових коштів на картковому рахунку за допомогою відправки SMS-повідомлень на мобільний телефон і мережі Internet.

Тарифи на обслуговування:

Основні послуги    
Вид операції Вартість операції Строк  оплати

Visa Electron, Maestro, Visa Classic Unembossed (з магнітною смугою)

 
Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 4  
- основної картки Не тарифікується Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 5,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 5,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  
Щомісячна плата за супроводження карткового рахунку (за місяць згідно з даними виписки за картковим рахунком) 1,00 грн. Сума нарахованої комісії списується з КР в день, що передує останньому робочому дню місяця, але не більше фактичного залишку за КР (за курсом банку).
Комісія нараховується за ПК вищого класу, що емітована до КР клієнта 
Не тарифікується при об’ємі торгових операцій від 300,00 грн. за місяць (за курсом банку)

MasterCard Debit (з магнітною смугою)

Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 4
 
- основної картки 5,00 грн. Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 5,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
 кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 5,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  
Щомісячна плата за супроводження карткового рахунку (за місяць згідно з даними виписки за картковим рахунком) 2,00 грн. Сума нарахованої комісії списується з КР в день, що передує останньому робочому дню місяця, але не більше фактичного залишку за КР (за курсом банку).
Комісія нараховується за ПК вищого класу, що емітована до КР клієнта 
1,00 грн. - при об’ємі торгових операцій від 300,00 грн. за місяць (за курсом банку)

Visa Classic, MasterCard Mass (з чіпом)

Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 4
 
- основної картки 15,00 грн. Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 15,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 12,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  
Щомісячна плата за супроводження карткового рахунку (за місяць згідно з даними виписки за картковим рахунком) 2,00 грн. Сума нарахованої комісії списується з КР в день, що передує останньому робочому дню місяця, але не більше фактичного залишку за КР (за курсом банку).
Комісія нараховується за ПК вищого класу, що емітована до КР клієнта 
Не тарифікується при об’ємі торгових операцій від 500,00 грн. за місяць (за курсом банку)

Visa Gold, MasterCard Gold (з чіпом)

Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2, 4   
- основної картки   35,00 грн. Сплачується підприємством або сплачуєтья Держателем (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- додаткової картки 35,00 грн. Сплачується (до здійснення операції) в касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР (за курсом банку)
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється) 28,00 грн.
Строк дії платіжної картки 2 роки  
Щомісячна плата за супроводження карткового рахунку (за місяць згідно з даними виписки за картковим рахунком) 3,00 грн. Сума нарахованої комісії списується з КР в день, що передує останньому робочому дню місяця, але не більше фактичного залишку за КР (за курсом банку).
Комісія нараховується за ПК вищого класу, що емітована до КР клієнта 
Не тарифікується при об’ємі торгових операцій від 1000,00 грн. за місяць (за курсом банку)

Загальні тарифи для всіх видів карт

Відкриття карткового рахунку (КР) Не тарифікується  
Проценти за користування овердрафтом* (% річних) 50% за КР у грн. Сума нарахованих процентів списується з КР при зарахуванні коштів на КР
Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР (% річних) 0,0% за КР у грн. при залишку на КР не менше 500,00 грн. / 100 доларів США / 100 ЄВРО, інакше не нараховується  Сума нарахованих процентів зараховується на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця
Зняття готівки: 
- у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» та у мережі банкоматів "АТМоСфера" Не тарифікується Сума нарахованої комісії списується з КР у день здійснення розрахунків за КР за курсом банку на день списання  
- у мережі українських банків та їх банкоматів 1,55% від суми операції за КР у грн.+ 7,00 грн.
Для MasterCard Debit:
3,00 грн.
- у мережі закордонних банків та їх банкоматів 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 11.07.2013

Документи для оформлення картки:

 1. Паспорт громадянина України;
 2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків згідно з ДРФО.