Соціальна програма "Турбота"

Версія для друку
 
 
 
 
Отримання грошової допомоги може стати більш зручним та вигідним за допомогою Кредитпромбанку. Банк відкриє Вам картковий рахунок, на який будуть зараховуватись суми грошової допомоги. Ви матимете нагоду користуватись всіма перевагами карткового рахунку та додатково отримаєте підвищену процентну ставку на залишок коштів на рахунку.


Виплата грошової допомоги через банк здійснюється за наявності договору про співпрацю з відповідним управлінням Міністерства праці та соціальної політики України, центром зайнятості або фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Дізнатись про наявність договору Ви можете у найближчому відділенні Кредитпромбанку.

Соціальні рахунки відкриваються для отримання виплат від:

Переваги для клієнтів:

Отримувачі грошової допомоги/ страхових виплат також можуть відкрити поточний рахунок для отримання відповідних виплат. З тарифами на обслуговування рахунку можна ознайомитись у розділі «Поточні рахунки».

Для оформлення карти Вам необхідно виконати лише 4 кроки:

  1. У зручний для Вас день звернутися до точки продажу та надати необхідний пакет документів;
  2. Укласти договір;
  3. Отримати картку та ПІН-код до неї;
  4. Активувати картку в будь-якому банкоматі.

Тарифи на обслуговування соціальних рахунків:

Основні послуги 5, 7    
Вид операції Вартість операції Строк  оплати
Щомісячна плата за супроводження залишку за рахунком клієнта в  національній та іноземній валютах 100 грн сума комісії списується в національній валюті (за курсом НБУ) з поточного рахунку в останній робочий робочий день кожного календарного місяця, але не більше розміру наявного залишку коштів за поточним рахунком клієнта
Відкриття карткового рахунку (КР) Не тарифікується  
Розрахунково-касове обслуговування КР (за рік обслуговування) у зв'язку з оформленням: 2
основної картки:   сплачується (до здійснення операції) в гривні у касу або нараховується і утримується безготівково в день здійснення розрахунків із КР на дату подання заяви Держателем ПК
Visa Electron (миттєвого оформлення), Maestro Не тарифікується
додаткової картки:  
Maestro, Visa Electron 10,00 грн.
- кожної картки, яка переоформлюється за ініціативою Держателя ПК протягом її строку дії (картка оформлюється на період до кінця строку дії картки, взамін якої вона оформлюється):  
Maestro, Visa Electron 5,00 грн.
Проценти за користування овердрафтом (% річних)** 50% за КР у грн.,
30% за КР в доларах США,
30% за КР в ЄВРО
списується з КР у відповідній валюті при зарахуванні коштів на КР
Проценти, що нараховуються на залишок коштів за КР (% річних) 0% за КР у грн.,
0% за КР в доларах США,
0% за КР в ЄВРО
зараховуються на КР у відповідній валюті в день, що передує останньому робочому дню місяця
Зняття готівки:
- у мережі установ та банкоматів ПАТ «Кредитпромбанк» та у мережі банкоматів "АТМОСФЕРА" Не тарифікується сума нарахованої комісії списується з КР в день здійснення розрахунків за КР за курсом банку на день списання
- у мережі українських банків та їх банкоматів 1,55% від суми операції за КР у грн.+ 7,00 грн.;
1,55% від суми операції за КР у доларах США + 1,00 долара США;
1,55% від суми операції за КР у євро + 1,00 євро
- у мережі закордонних банків та їх банкоматів 1,4% від суми операції за КР у грн., мінімум 30,00 грн.;
1,4% від суми операції за КР у доларах США мінімум 4,00 доларів США;
1,4% від суми операції за КР у євро мінімум 3,00 євро
Безготівкове зарахування на КР суми грошової допомоги / страхових виплат від ФССНВ Не тарифікується

роз'яснення посилань див. додаткові тарифи

Додаткові тарифи

Тарифи діють з 11.07.2013

Документи для відкриття соціального рахунку:

  1. Паспорт або документ, що його замінює;
  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків. Банк має право відкрити рахунок фізичній особі-резиденту без подання документа, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного коду платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного коду.
Документи, подані клієнтом для відкриття рахунку мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання до банку.