Головна / Малому бізнесу / Кредити / Кредити та кредитні лінії на розвиток бізнесу

Кредити та кредитні лінії на розвиток бізнесу

Версія для друку
Якщо Вам необхідні кошти
 
 
 
 
на розвиток або поточні потреби бізнесу, Ви можете скористатись кредитною програмою "Кредити та кредитні лінії на розвиток бізнесу".

 

Переваги даного виду кредиту:

Тарифи та умови:

Мета кредитування Поточна діяльність (поповнення обігових коштів, придбання товарів для торгівлі, тощо) та розвиток бізнесу (придбання основних засобів, тощо)
Вид операції Кредит або траншова кредитна лінія з відновленням (немультивалютна)
Сума кредиту до 1 000 000,00 гривень або еквівалент за курсом НБУ в євро
Строк кредитної лінії до 60 місяців
Строк траншу / кредиту до 60 місяців (включно)
Валюта Гривня (UAH)
Комісія 1% від суми кредиту/ траншу
Спосіб надання кредиту Безготівковий, шляхом зарахування на поточний рахунок позичальника у банку
Періодичність погашення заборгованості по кредиту 1. Щомісячно ануїтетними платежами
2. Щомісячно рівними частинами
Забезпечення 1. Нерухоме майно (будівлі та споруди житлового призначення, нежитлового (побутового) призначення, нежитлового (комерційного) призначення)
2. Автотранспорт
3. В якості додаткового забезпечення може прийматися фінансова порука платоспроможних фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців та/або юридичних осіб

Документи для оформлення кредиту:

Для позичальників/ майнових поручителів/ фінансових поручителів фізичних осіб- підприємців або фізичних осіб:

1.    Паспорт громадянина України, а також дружини/ чоловіка;
2.    Свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
3.    Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, а також дружині / чоловіку;
4.    Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця;
5.    Свідоцтво платника податку;
6.    Для платників фіксованого податку і загальної системи оподаткування: декларація за формою 1 за 3 останні звітні квартали;
7.    Для платників єдиного податку: звіт суб’єкта малого підприємництва фізичної особи– платника єдиного податку за 3 останні звітні квартали;
8.    Патенти, ліцензії, дозволи, якщо діяльність позичальника передбачає наявність таких документів;
9.    Довідка з банку, де позичальник обслуговується, що має містити інформацію: про відкриті поточні рахунки; про обороти за рахунками за останні 6 (шість) місяців із щомісячною розбивкою (у разі наявності);
10.    Довідка про наявність (відсутність) заборгованості за кредитними операціями в банках, де позичальник обслуговується (у разі наявності);
11.    Правовстновчі документи на майно, що пропонується в забезпечення.

При розгляді заяви про надання кредиту можуть знадобитися додаткові документи.

Для позичальників/ майнових поручителів/ фінансових поручителів юридичних осіб:

1. Установчі і реєстраційні документи:

 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • чинний витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 •  документи, що підтверджують взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби;
 • реєстр (витяг з реєстру) акціонерів (для акціонерних товариств);
 • статут юридичної особи із усіма змінами та доповненнями;
 • довідка позичальника/ поручителя/ майнового поручителя (підписана керівником та скріплена печаткою) про усі зміни та доповнення до установчих документів та змінах у складі керівництва;
 • патенти, ліцензії, дозволи, якщо діяльність позичальника передбачає наявність таких документів.

2. Документи, що підтверджують повноваження на отримання кредиту та вчинення усіх пов’язаних з цим дій:

 • рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про одержання кредиту/ або передачу в заставу майна;
 • копії наказів (рішень уповноваженого органу управління) про призначення посадових осіб, що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів, копії їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів.

3. Фінансові документи:

 • баланс (форма № 1, 1- м), звіт про фінансові результати (форма № 2, 2- м) на 3 останні звітні квартальні дати;
 • звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1- Б) на останню звітну квартальну дату;         
 • декларація з податку на прибуток позичальника на останню звітну дату;
 • розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва– юридичною особою на останню звітну дату;
 • податкова декларація з податку на додану вартість на останню звітну квартальну дату.

4. Довідки від банків, що обслуговують позичальника:

 • про наявність (відсутність) заборгованості за кредитами, в тому числі простроченої, наданим порукам тощо (надана не раніше, ніж за 10 днів до пред’явлення в банк). Позичальник надає копії чинних договорів кредиту, договорів поруки, договору застави, гарантії, тощо станом на дату надання заяви на отримання кредиту– у разі їх наявності;
 • про надходження на поточні рахунки (у національній та іноземній валютах), відкриті позичальнику, за останні 6 (шість) місяців із щомісячною розбивкою.

5. Документи щодо забезпечення:

 • правовстновчі документи на майно, що пропонується в забезпечення.

При розгляді заяви про надання кредиту можуть знадобитися додаткові документи.

Бюро кредитних історій, з якими співпрацює банк: